Verenigingen

Van de kleine verenigingen in Nederland ziet 45% de ontwikkeling van het ledental op korte of langere termijn als een bedreiging voor de toekomst. Door onder andere vergrijzing, krimp en individualisering zijn zij bang dat er in de toekomst niet genoeg leden zijn om te blijven voortbestaan. Bij grote verenigingen is dat aandeel 12%. Ook op andere aspecten ondervinden kleine verenigingen meer problemen dan grote verenigingen, zoals bijvoorbeeld financiën. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek in 2017.

Organisatiekracht is de mate waarin een vereniging in staat is haar aanbod te organiseren voor haar potentiële leden en bestaat uit verschillende criteria: Leden, kader (arbitrair, bestuurlijk en “sport”technische), accommodatie, beleid en financiën. Te weinig organisatiekracht kan leiden tot zorgen over het voortbestaan van de vereniging.

Nieuwstart kan helpen om verenigingen meer structuur te geven, organisatorische meer daadkracht te geven.
Heeft uw vereniging hulp nodig of is er een vraag waar u niet uitkomt?


Bent u een starter? Bezoek dan deze pagina >>>